Slider
12 Maj

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Przedsiębiorcy interesują się ochroną wzorów nie tylko na Polskę, ale często i na całą Unię Europejską. Wraz ze wzrostem świadomości prawnej, przybywa spraw spornych. Dziś chciałbym Ci więc nieco opowiedzieć czym zajmuje się polski Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Fot. 1 - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Jest to szczególny rodzaj sądu, który wcześniej w Polsce nie występował.

Jak tylko staliśmy się częścią Unii Europejskiej dostosowaliśmy odpowiednio ustawę o ustroju sądów powszechnych. Utworzony w ten sposób Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oficjalnie rozpoczął działalność 17 czerwca 2004 r. Tego typu sądy wspólnotowe istnieją w każdym kraju członkowskim.

Nasz, swoją siedzibę ma w Warszawie jako XXII Wydział Sądu Okręgowego.

 

Jurysdykcja w sprawach wzorów wspólnotowych

Sąd ten rozpatruje spory z zakresu:

wzorów przemysłowych wspólnotowych
– wspólnotowych znaków towarowych.

Do jego wyłącznej właściwości należy powództwo o naruszenie prawa z rejestracji wzoru.

W takich przypadkach pozwani często składają powództwa wzajemne o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia wzoru. Jak widzisz, rozpatruje on również i tego typu sprawy.

Może on też zająć się sprawą unieważnienia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

To dość ciekawy przypadek.

Fot. 2 - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów PrzemysłowychJak już pisałem na blogu, tego typu ochrona prawna nie wymaga złożenia wniosku o rejestrację. Ważność takiego wzoru sądy ustalają w sytuacji, kiedy dana osoba przedstawi dowód na to, że nie minął jeszcze 3 letni okres ochronny. Liczy się go od daty pierwszego udostępnienia wzoru. Nadto należy wykazać, że wzór posiada indywidualny charakter.

Po co jednak unieważniać takie prawo?

Zazwyczaj znów jest to spowodowane wniesieniem przeciwko takiej osobie powództwa w oparciu o wzór niezarejestrowany.

Unieważnienie jest więc formą obrony.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych jest sądem powszechnym pierwszej instancji. Od jego orzeczeń przysługuje odwołanie do sądów wspólnotowych drugiej instancji.

 

Kto może występować z powództwem?

Nie zaskoczę Cię pewnie jeżeli powiem, że jest to uprawniony z rejestracji wzoru, ewentualnie jego następca prawny.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o licencjobiorcę.

Może on wytoczyć powództwo jedynie za zgodą właściciela wzoru. No chyba, że podpisana miedzy nimi umowa zezwala na to. Jeżeli to Ty działasz na podstawie licencji, nie ma przeszkód, abyś dołączył do powództwa, aby wywalczyć i dla siebie słuszne odszkodowanie od naruszyciela.

Co do zasady powództwo wnosi się w miejscu zamieszkania pozwanego.

   • Jeżeli jest jest to Polska, to sprawa jest jasna. Nasz jedyny sąd wspólnotowy znajduje się w Warszawie.
   • Jeżeli jest mieszkańcem któregoś z krajów Wspólnoty, musimy zwrócić się w stronę tamtejszego sądu.
   • Jeżeli pozwany nie mieszka w żadnym państwie Unii Europejskiej, będzie to miejsce, gdzie ma przedsiębiorstwo.
   • Jeżeli i to jest poza obszarem państw członkowskich, to odpowiednia jurysdykcja przysługuje państwu, w którym mieszka powód. W Twoim przypadku będzie to więc ponownie Warszawa.

Fot. 3 - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów PrzemysłowychBardzo wyspecjalizowany sąd

Być może nie uśmiecha Ci się procesowanie w odległej Warszawie.

Musisz jednak wiedzieć, że powstanie tego sądu to najlepsze co mogło się wydarzyć. Już tłumacze dlaczego.

Do sądów powszechnych trafia wciąż mało spraw związanych z własnością przemysłową. Choć jak pisałem na wstępie powoli się to zmienia. Odnoszę więc wrażenie, że wielu sędziów  się na nich nie zna. Jest to w końcu niełatwa i bardzo wąska dziedzina prawa.

Skutek jest taki, że zdarzają się wyroki powiedziałbym “z kosmosu”.

Jeżeli chodzi o Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, to tutaj sytuacja wygląda zgoła inaczej. Zajmuje się on wyłącznie sporami związanymi ze wzorami i znakami. Orzekają w nim świetnie przygotowani sędziowie.

Przewodnicząca tego sądu, Pani Beata Piwowarska, jest autorytetem w naszej branży i na swoje wykłady przyciąga na prawdę tłumy.

Dla Ciebie oznacza to tyle, że możesz w większym stopniu przewidzieć wynik. Raczej nie zostaniesz więc niemile zaskoczony od strony merytorycznej. Co nie znaczy, że wynik sprawy Cię uszczęśliwi 🙂

Tego Ci oczywiście nie życzę.

 

Fot. 1 – Foter / (CC BY-SA 2.0)
Fot. 2 – Dan4th / Foter / Generic (CC BY 2.0)
Fot. 3 – loli jackson / Foter / (CC BY-NC-SA 2.0)

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 710
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl
Mikołaj Lech

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojtek | Umowaorobotybudowlane.pl Czerwiec 2, 2014 o 22:20

Panie Mikołaju.
Po przeczytaniu fragmentu dotyczącego miejsca wniesienia powództwa nasuwa się refleksja. W zasadzie wytoczenie powództwa w postępowaniu cywilnym według miejsca zamieszkania pozwanego jest zasadą.
Czy w przypadku wspólnotowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych, nie ma możliwości wyboru właściwości sądu np. wg miejsca zgłoszenia. Jest chyba możliwość dokonania zgłoszenia przez nasz Urząd Patentowy? Byłaby to jakaś dodatkowa furtka, aby nie przenosić sprawy za granicę.
Prowadzenie nawet zwykłej sprawy cywilnej np. o zapłatę w Polsce przeciwko zagranicznemu kontrahentowi może rodzić komplikacje. A cóż dopiero jeśli pozwany pochodzi np. z innego kraju Unii Europejskiej i tam trzeba dochodzić swoich praw.
Pozdrawiam, 🙂
Wojtek

Odpowiedz

Mikołaj Lech Czerwiec 4, 2014 o 12:48

Witam Panie Wojciechu

Choć istnieje możliwość dokonania zgłoszenia wzoru do OHIM za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego, to skutki jakie to wywołuje są identyczne ze zgłoszeniem bezpośrednim. Furtka o której Pan wspomina nie będzie więc tutaj miała miejsca.

Zgodzę się, że jeżeli dochodzenie roszczeń wykracza poza granice naszego kraju, to pojawiają się utrudnienia. Można jednak wtedy skorzystać z usług miejscowego pełnomocnika i to zawsze zalecamy.

Zwyczaje jakie panują w niektórych krajach bywają zaskakujące. Np. w Rumunii dowiedzieliśmy się, że w sądzie dobrze widziane są pieczątki na dokumentach urzędowych. I jak tu taką pieczątkę zdobyć jeżeli OHIM wydaje świadectwo wzoru w postaci elektronicznej 🙂

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: