Blog nagrodzony przez
Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy RP
Wspólnotowy wzór przemysłowy. CO to takiego?

Wspólnotowe wzory przemysłowe cieszą się rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców. Co roku rejestruje się ich ponad 80 000! Pomyślałem więc, że to wystarczający powód, aby nieco przybliżyć Ci ich ogólną charakterystykę. Aktualnie możesz uzyskać aż 1000 EUR dofinansowania na ich zgłoszenie.

Co to są wspólnotowe wzory przemysłowe?

Mówiąc najprościej, definicja polskich “wzorów przemysłowych” i unijnych “wzorów wspólnotowych” jest w dużej części zbieżna. Regulacje unijne (Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych) odnoszące się do wzorów mówią, że jest to:

postać całości lub części produktu wynikająca w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji

Tłumacząc to na prostszy język, wzorami mogą być:

Gdzie rejestruje się wspólnotowe wzory przemysłowe?

Możesz tego dokonać bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

EUIPO sprawdzi jedynie złożoną dokumentację pod kątem formalnym, tzn. czy dany wzór odpowiada swojej definicji i nie jest np. sprzeczny z porządkiem publicznym. W przypadku stwierdzenia takiej przeszkody, odmawia ochrony. Jeżeli wszystkie wymogi zostały spełnione, EUIPO wpisuje zgłoszenie do Rejestru Wzorów Wspólnotowych, nadaje numer rejestrowy oraz przyznaje świadectwo (patrz niżej).

Podstawowym celem rejestracji jest ochrona przed nieuczciwą konkurencją, która może skopiować Twoją kolekcję. Co ważne, ta ochrona rozciąga się również na produkty podobne tj. takie, które mogą wywołać wrażenie déjà vu.

Jeżeli nie chcesz popełnić błędu, to całą procedurę rejestracji wzoru wspólnotowego zlecić rzecznikowi patentowemu.

Jak długo trwa ochrona wzoru wspólnotowego?

Te wzory chronione są przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia tego prawa na kolejny okres. Ochrona na wzór może trwać jednak maksymalnie 25 lat od daty dokonania zgłoszenia. Podobnie jak przy znaku towarowym, gdzie termin ten wynosi 10 lat, tak i tutaj nie ma obowiązku odnawiania ochrony. Jeżeli po 5 latach uznasz, że nie sprzedajesz już danego produktu, nie uiszczasz po prostu stosownej kwoty, w wyniku czego ten monopol prawny wygaśnie.

Bardzo ważne, abyś zdawał sobie sprawę, że ponowne zgłoszenie nie będzie już wtedy możliwe. A może ujmę to inaczej. Zarejestrujesz taki wzór, ale bardzo łatwo będzie można go unieważnić. Wystarczy wtedy podnieść argument, że Twój wspólnotowy wzór przemysłowy nie był nowy w dacie zgłoszenia. A jako dowód przedstawić Twoje pierwotne zgłoszenie.

Ile kosztuje rejestracja wzoru przemysłowego w EUIPO?

W jednym z poprzednich artykułów dzieliłem się już z Tobą informacjami na temat opłat. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ponownie je zacytować:

Rejestracja:

 • Opłata za rejestrację pierwszego wzoru – 230 EUR
 • Opłata za każdy wzór od 2 do 10 – 115 EUR
 • Opłata za każdy wzór od 11 w górę – 50 EUR

Publikacja:

 • Opłata za publikację pierwszego wzoru – 120 EUR
 • Opłata za publikację każdego wzoru od 2 do 10 – 60 EUR
 • Opłata za publikację każdego wzoru od 11 w górę – 30 EUR

Przedłużenie ochrony:

 • Za I okres przedłużenia ochrony (6 – 10 rok) – 90 EUR
 • Za II okres przedłużenia ochrony (11 – 15 rok) – 120 EUR
 • Za III okres przedłużenia ochrony (16 – 20 rok) – 150 EUR
 • Za IV okres przedłużenia ochrony (21 – 25 rok) – 180 EUR

Chcesz zarejestrować wzór? Skorzystaj z dotacji na ten cel!

Dofinansowanie na zgłoszenie znaku SME FUND

Możesz obniżyć opłaty urzędowe aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 1000 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

Dalsza część artykułu pod formularzem.

Jak długo muszę czekać na uzyskanie świadectwa ochronnego?

Jeżeli od strony formalnej nie wystąpiły żadne błędy, procedura zastrzegania wzoru na UE trwa dosłownie kilkanaście dni! Szybkość całej procedury jest dla przedsiębiorców wielkim atutem. Szczególnie w porównaniu z innymi formami ochrony:

Urząd dokonuje wpisu zgłoszenia do Rejestru Wzorów Wspólnotowych oraz publikuje zarejestrowany wzór w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

Wspólnotowe wzory przemysłowe - świadectwo ochronne

Co mogę zyskać na rejestracji wzorów?

Wszystko zależy od tego na czym najbardziej Ci zależy. Oczywiście podstawowym celem takiego zgłoszenia jest ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Jeżeli zarejestrujesz w ten sposób swój produkt nikt nie będzie mógł sprzedawać towarów wizualnie zbliżonych do nich na terenie całej Unii Europejskiej. Cytując przepisy unijne, naruszeniem będzie każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia.

Czy 30% różnic obchodzi prawo?

Aby nie łamać prawa, nie wystarczy zmienić drobny fragment chronionego wzoru. W przepisach nie znajdziesz żadnej informacji o bezpiecznych 30% zmian. To popularny mit. Różnice muszą być na tyle duże, aby zorientowany użytkownik (konsument) nie pomylił się co do pochodzenia danego produktu.

W postępowaniu spornym, zarejestrowane wspólnotowe wzory przemysłowe bardzo ułatwiają dochodzenie roszczeń. Ze świadectwa jasno bowiem wynika, komu przysługują pełne prawa do wzoru. Proces dotyczy więc tego, czy do złamania prawa doszło, a nie komu przysługują prawa wyłączne.

Artykuł 19

Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody. Wyżej wymienione używanie obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych

Twórcy przysługuje prawo do wzoru wspólnotowego. Jeżeli pracownik stworzył wzór przemysłowy w trakcie realizacji obowiązków służbowych powierzonych mu przez firmę, to prawa do tego wzoru wspólnotowego przysługuje pracodawcy.

 

Nowość i indywidualny charakter wzoru – dlaczego są tak ważne?

Zarejestrowany wzór wspólnotowy może zostać unieważniony, jeśli nie spełnia pewnych wymogów, w tym kryterium nowości i indywidualnego charakteru.

Artykuł 5
1. Wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru, o którego ochronę się wnosi lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.
2. Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami.
Artykuł 6
1. Wzór jest uznany za posiadający indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.
2. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych

Wzory przemysłowe należą do aktywów przedsiębiorstwa

Sama zastrzeżenie podnosi wartość produktu jak i samego przedsiębiorstwa (należy do jej aktywów). Wskazując na to, że Twoja firma dba o ochronę własności przemysłowej, budujesz wizerunek profesjonalnego przedsiębiorcy. Ma to szczególną znaczenie, jeżeli poszukujesz inwestorów.

Najlepszym tego przykładem jest Pan Bartosz Głodowski, który wymyślił podwójne paluszki. Zarejestrował ich wygląd jako wzory przemysłowe, dzięki czemu przekonał pewnego biznesmena do zainwestowania w jego pomysł. Jeżeli nie znasz jeszcze tej historii, to zachęcam Cię do odwiedzenia tego artykułu.

Zobacz również:

FAQ
Co to jest niezarejestrowany wzór wspólnotowy?

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy to forma ochrony prawnej dla wzorów przemysłowych w UE, która nie wymaga formalnego procesu zgłoszeniowego. Takie prawo powstaje automatycznie w momencie, gdy wzór jest po raz pierwszy udostępniany publicznie w UE. Wzór musi posiadać indywidualny charakter i być nowy.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest chroniony wyłącznie przed kopiowaniem.

W przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ochrona trwa przez trzy lata od daty, kiedy wzór został po raz pierwszy pokazany w UE. Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest mniej silna niż wzoru zarejestrowanego, który może być chroniony przez okres do 25 lat. Niemniej jednak, ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ma tę zaletę, że nie wymaga żadnych formalności ani opłat.

Czym jest wzór przemysłowy?

Jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

 • Wzory sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami zostaną odrzucone przez eksperta rozpatrującego wniosek.
 • Prawo z rejestracji produktu przysługuje twórcy.
 • Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prawo z rejestracji wzoru obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia.
 • Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.
 • Po upływie każdego pięcioletniego okresu, właściciel wzoru musi zdecydować, czy chce przedłużyć ochronę, co wiąże się z opłaceniem odpowiednich opłat.

Oceń ten artykuł
5/5 według czytelników bloga

Chcesz 1000 EUR dofinansowania na ochronę marki?

Skontaktuj się ze mną:

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w rejestrowaniu znaków towarowych. Pomogę Ci uzyskać unijne dofinansowanie na ten cel.

zastrzezenie-nazwy-firmy-kancelaria-lech-q
ebook-o-ochronie-marki

Podobał Ci się ten artykuł?

Pobierz darmowy eBook o ochronie marki
 • zawiera kluczowe informacje o ochronie marki
 • otrzymał wyróżnienie od Urzędu Patentowego
 • napisany jest prostym i zrozumiałym językiem
 • opisuje najczęstsze błędy przedsiębiorców
 • zawiera proste rady jak chronić swoją markę
 • pobrało go już ponad 1800 osób!

Zobacz również

Włącz się do dyskusji

Ja pozwolę sobie zadać pytanie.
Słyszałem, że jednorazowo opatentować można większą ilość wzorów. Jak to wygląda w praktyce?

Faktycznie przy wzorach wspólnotowych można teoretycznie zgłosić nieograniczona ilość odmian. Kryteria tych odmian nie są tak restrykcyjne jak w Polsce dlatego w jednym zgłoszeniu może być zawarty np. lejek i zbiornik. Oczywiście im więcej odmian tym opłaty urzędowe wzrastają. Nie wchodząc jednak w szczegóły im odmian więcej tym jednostkowy koszt zgłoszenia maleje.

Pozdrawiam

Dzień Dobry Panie Mikołaju

Przyznam, że prosty język przekazu treści ( która w swej pierwotnej formie odpycha) na tym blogu jest znakomity. Czyta się „szybko, łatwo i przyjemnie”.
Ale do rzeczy – pozwolę sobie zadać pytanie: czy wprowadzając produkt do sprzedaży nie objęty zastrzeżonym wzorem przemysłowym, użytkowym czy jak tutaj wspólnotowym wzorem – inny producent może skopiować wzór, wprowadzić do produkcji i zastrzec go na własne potrzeby? Czy w tym przypadku upublicznienie wzoru odbiera (lub ogranicza jak w Pl) możliwość jego zastrzeżenia każdemu czy tylko upubliczniającemu?

Witam Panie Dawidzie

Cieszę się, że przypadł Panu do gustu język, którym się na blogu posługuje 🙂

Odpowiadając na Pana pytanie. Jeżeli nie chroni Pan swoich wzorów np. w Urzędzie Patentowym dochodzenie roszczeń od nieuczciwej konkurencji jest utrudnione. Można opierać się na prawie autorskim czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ale stwarza to szereg problemów. Miałem do czynienia z tego typu sprawami i niemal zawsze jednoznaczne (dla sądu) wskazanie kto jest autorem, sprawia wiele problemów. Formalnie faktycznie konkurencja może skopiować Pana produkt i skutecznie zarejestrować jako wzór przemysłowy czy wspólnotowy. Istnieje wtedy możliwość unieważnienia takich wzorów w oparciu np. o pana majątkowe prawa autorskie (tylko jak pisałem nie jest to proste). Można też tak jak Pan wspomniał zarzucić brak nowości wzoru. Tutaj nie ma znaczenia czy konkretny wzór do obrotu wprowadził Pan osobiście czy nie.

Pozdrawiam

A ja w innej sparwie a czy jeśli już ktoś zarejestrował wspólnotowy wzór przemysłowy na dany produkt (np dachówkę ceramiczną), ale inni produkują go od dawna w formie nie koniecznie identycznej ale zbliżonej (niewielkie różnice wymiarów, inny materiał z którego element jest tworzony) i sprzedają na rynku czy łamią tym samym prawo i czy ja kupując go od innych i wbudowywując w budynek który również sprzedam przyczyniam się do nieuczciwej konkurencji?

Podstawowe pytanie jest takie czy wzór, który udało się zarejestrować w ogóle powinien otrzymać ochronę? Od zgłaszanego wzoru wymaga się m.in. aby miał indywidualny charakter. W przykładzie z dachówką nie powinno być przed zgłoszeniem dachówek o podobnym wyglądzie. I to bez względu na to z jakiego materiału są one stworzone. W takim przypadku można próbować unieważnić ochronę takiego wzoru. Co do drugiego pytania to fakt, że kupił Pan produkt, który narusza cudzy wzór przemysłowy nie zwalnia Pana od odpowiedzialności.
Pozdrawiam

Napisz do mnie mikolaj@kancelarialech.pl Zadzwoń +48 575 999 410