Blog nagrodzony przez
Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy RP
Naruszenie wzoru przemysłowego. Co za to grozi?

Naruszenie wzoru przemysłowego może dotknąć niemal każdego producenta. Wystarczy, że nierozważnie wprowadzi na rynek towar, zarejestrowany już przez kogoś w Urzędzie Patentowym. Przedsiębiorcy o tym, że łamią prawo często dowiadują się z listu od kancelarii prawnej. Zazwyczaj są tym faktem zszokowani.

Na czym polega naruszenie wzoru przemysłowego?

Naruszenie wzoru przemysłowego - co może ci grozić?

Jest również grono przedsiębiorców, którzy z pełną premedytacją kopiują cudze produkty. Szkodliwość tego typu działań analizowałem przy okazji wpisu o konkursie na plagiat roku 2014.

Oryginalny producent poświęca duże nakłady czasu i pieniędzy na stworzenie produktu. W całym procesie bierze udział wiele osób. Są inżynierowie, projektanci, graficy. Kolejny sztab ludzi bierze udział w promocji.

Plagiator idzie na skróty. Kopiuje produkt, który najlepiej się sprzedaje. Tym samym uderza on nie tyle w oryginalnego producenta, co w żywych ludzi. Jeżeli bowiem stworzone przez nich produkty nie będą na siebie zarabiały – stracą pracę.

Zresztą nie tylko wierna kopia złamie prawo. Tak samo należy zinterpretować sytuację, kiedy konkurent wprowadza na rynek produkt wywołujący wrażenie déjà vu.

To mit, że 30% zmian obchodzi plagiat.

Co daje uzyskanie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych?

Chęć zabezpieczenia się przed nieuczciwą konkurencją pcha przedsiębiorców w stronę Urzędu Patentowego. Tego typu ochrona, wiąże się jednak z koniecznością ponoszenia pewnych opłat. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Ile kosztuje zastrzeżenie wyglądu produktu?

W zamian jednak możesz uzyskać „prawny monopol” na produkty, które zarejestrowałeś. Przepisy mówią o tym tak:

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wzoru przemysłowego świadectwo rejestracji daje Ci możliwość zakazania osobom trzecim:

– wytwarzania;
– oferowania;
– wprowadzania do obrotu;
– importu;
– eksportu;
– używania wytworu, w którym wzór jest zawarty;
– składowania takiego wytworu dla takich celów.

Naruszenie wzoru przemysłowego następuje, jeżeli produkt konkurenta nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. Chodzi więc o sytuację, kiedy osoba korzystająca z danego produktu może się pomylić co do jego pochodzenia.

A tak się stanie, jeżeli porównywane produkty są do siebie zbyt podobne. Jeżeli jednak ktoś wykorzysta wzór identyczny lub podobny wzór bez twojego pozwolenia, możesz podjąć odpowiednie kroki prawne.

Ustawa prawo własności przemysłowej. Za naruszenie wzoru przemysłowego uprawniony może wysunąć:

1 – Roszczenie o zaniechanie naruszania

To żądanie ma charakter prewencyjny. Chodzi o zakazanie korzystania ze wzoru z pogwałceniem prawa. Czyli bez zgody uprawnionego. Właściwie każda sprawa sporna zaczyna się od wysuwania tego właśnie żądania. Dlaczego?

 • Po pierwsze najłatwiej je uzyskać. Wystarczy wskazać, że sporny produkt nie wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia. Istnieje więc realne ryzyko pomyłki.
 • Po drugie nie ma tutaj wymogu wskazywania wysokości szkody. A to wiąże się z niższymi opłatami sądowymi niż w przypadku żądań typowo pieniężnych.
 • Po trzecie wygrana tego typu procesu wpływa na kolejne kroki prawne. Jeżeli sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa z rejestracji wzoru, z większą śmiałością można wysunąć kolejne roszczenia. Tym razem już pieniężne.

Nie trzeba tutaj wykazywać zaistniałych szkód majątkowych. Nie ma również wymogu wykazania winy naruszyciela. W praktyce wysunięcie roszczenia o zaniechanie naruszania jest pierwszym etapem batalii sądowej.

Dalsza część artykułu pod formularzem.

2 – Roszczenie o naprawienie szkody (jak przy znaku towarowym)

Podobnie jak przy znakach towarowych można się tutaj oprzeć na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Naprawienie szkody może nastąpić poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej. Ewentualnie innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne w wyniku udzielenia zgody na korzystanie ze wzoru zarejestrowanego.

Należy tutaj pamiętać, iż żądana kwota musi być w jakiś sposób uzasadniona. Jeżeli ktoś domaga się od Ciebie np. 100 tys. złotych, to w sądzie musi wykazać, z czego te wyliczenia wynikają. Sędzia może tę kwotę obniżyć, jeżeli uzna, że jest zbyt wygórowana.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli sprawa trafi do sądu, możemy zostać zmuszeni do ujawnienia szczegółowych informacji, ile na spornym produkcie zarobiliśmy. Wskazanie dokładnej wysokości szkody zazwyczaj jest dość trudne.

Najlepiej tutaj powołać się więc na opłatę z tytułu niepodpisanej umowy licencyjnej. Sądy ochoczo na taką argumentację przystają. Dysponując odpowiednim ekspertem można oszacować wysokość licencji dla danego towaru. W najlepszej sytuacji są jednak firmy, które same takich licencji udzielają.

Na zasadzie analogii można powiedzieć, że i w tym przypadku obowiązywałaby podobna kwota.

3 – Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści związanych z naruszeniem prawa do wzoru

Jeżeli chodzi o naruszenie wzoru przemysłowego, formułowania tego żądania nie powinno nastręczać tak dużych problemów. Jak już Ci pisałem, uprawniony do wzoru wszczynając postępowanie sporne, może wymusić na Tobie ujawnienia informacji ile zarobiłeś na imitacji jego produktu.

W takim przypadku można obliczyć ile kosztowało wytworzenie np. danego mebla, a jaki był Twój czysty zysk. Możesz być więc zmuszony do wydania całości tej kwoty.

Uważaj na pułapki w przetargach publicznych

Przedsiębiorcy przygotowują produkty lub urządzenie tak, aby najlepiej spełniały wymagania zamawiającego. Zamawiający jednak czasami decyduje się po prostu na najtańszą ofertę. Spotkałem się z przypadkiem, kiedy jedna firma przez kilka miesięcy dopracowywała nazwijmy to „produkt X”. Koniec końców na dostarczenie finalnego produktu, zlecenie dostał inny podmiot. Twórca „produktu X” przewidując to, zarejestrował go wcześnie jako wzór wspólnotowy.

Następnie pozwał przedsiębiorcę, który zwyciężył w przetargu i sprawę wygrał.

Od kiedy można dochodzić roszczeń?

Opisane powyżej żądania można formułować po udzieleniu prawa z rejestracji.

Jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu dokonania ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia.

Nowość wzoru przemysłowego i indywidualny charakter wzoru przemysłowego a unieważnienie prawa z rejestracji wzoru

Aby rejestracja wyglądu produktu była silna i skuteczna, musisz spełnić dwa ważne wymogi:

 1. Nowość: Twój produkt musi być nowy. Oznacza to, że przed datą zgłoszenia nie powinien być dostępny publicznie w identycznej formie. 
 2. Indywidualny charakter: Twój produkt musi mieć coś wyjątkowego. Ogólne wrażenie, jakie wywołuje Twój produkt na zorientowanym użytkowniku, powinno się różnić od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór, który był już publicznie dostępny przed datą zgłoszenia. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru bierze się pod uwagę swobodę twórczą projektanta.

Ekspert, który rozpatruje wniosek o rejestrację, nie sprawdza samodzielnie, czy twój produkt spełnia te kryteria. Dlatego ważne jest, abyś przed dochodzeniem swoich praw miał pewność, że Twój wzór spełnia te wymogi. Twoi przeciwnicy mogą wnieść zarzuty dotyczące unieważnienia wzoru, szukając dowodów na brak nowości lub indywidualnego charakteru.

Z tego powodu zalecam, abyś przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego skonsultował się z ekspertem prawnym, który pomoże Ci upewnić się, że Twój wzór spełnia wymogi i jest niepodważalny pod względem prawnym. W ten sposób będziesz miał pewność, że Twoja ochrona wzoru przemysłowego jest solidna i skuteczna.

Naruszenie wzoru przemysłowego. Podsumowanie

Nieświadome złamanie prawa do zastrzeżonego dizajnu może się zdarzyć każdemu. To, że otrzymałeś oficjalne wezwanie do zaprzestania naruszania prawa, nie oznacza jeszcze, że jesteś na straconej pozycji. W niektórych przypadkach jest to po prostu pewna gra rynkowa, mająca na celu przestraszenie konkurencji.

Osobiście w takiej sytuacji polecam udać się do rzecznika patentowego.

Wnikliwa analiza prawna Twojej sytuacji pozwoli Ci uniknąć nieroztropnych kroków. A takim może być, np. próba osobistego kontaktu z nadawcą listu. Niestety spotkałem się z historią, gdzie przedsiębiorca właśnie tym sposobem dostarczył stronie przeciwnej szeregu dowodów na swoją winę. A chciał jedynie porozmawiać o zaistniałej sytuacji…

Więcej o tym jaką ochronę daje zastrzeżenie dizajnu mówiłem tutaj:

 

Zobacz również:

FAQ
Co to jest wzór przemysłowy?

Definicję wzoru przemysłowego znajdziemy w art. 102 ust. 1 ustawy Prawo Wł. Przem.:

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wzorem przemysłowym chroni wygląd zewnętrzny produktu.

Co to jest wytwór?

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Co to jest nowość i indywidualny charakter?

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje on na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

Brak nowości i indywidulanego są podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego wzoru przemysłowego

Oceń ten artykuł
5/5 według czytelników bloga

Chcesz 1000 EUR dofinansowania na ochronę marki?

Skontaktuj się ze mną:

Jako rzecznik patentowy, specjalizuję się w rejestrowaniu znaków towarowych. Pomogę Ci uzyskać unijne dofinansowanie na ten cel.

zastrzezenie-nazwy-firmy-kancelaria-lech-q
ebook-o-ochronie-marki

Podobał Ci się ten artykuł?

Pobierz darmowy eBook o ochronie marki
 • zawiera kluczowe informacje o ochronie marki
 • otrzymał wyróżnienie od Urzędu Patentowego
 • napisany jest prostym i zrozumiałym językiem
 • opisuje najczęstsze błędy przedsiębiorców
 • zawiera proste rady jak chronić swoją markę
 • pobrało go już ponad 1800 osób!

Zobacz również

Włącz się do dyskusji

Czy plagiatem można nazwać używanie tego samego metalu lub kruszywa, materiału? Czy można za plagiat uznać formowanie produktu w okrągłe formy, czyniąc to inną metodą? Czy można zastrzec metodę – polerowanie – nie określając o co dokładnie chodzi (może być przetarcie czystą flanelką, albo wypolerowanie profesjonalną polerką)? Jak odróżnić plagiat od własnego wzoru? I jak długo czeka się na rozstrzygnięcie finalne drogi do patentu – jest teraz na etapie – oczekuje na badania…? Będę wdzięczna za pomoc.

Pyta Pani o sprawy związane z patentami na wynalazki a nie wzorami przemysłowymi. Wzorami chroni się to co widać. Jeżeli zarejestruje Pani wzór np. krzesła, to nie jest istotne z jakiego materiału jest wykonane. Jeżeli wzór konkurencji wizualnie jest podobny to narusza prawo.

Teoretycznie można zastrzec sposób polerowania. Muszą być tutaj jednak spełnione wszystkie wymagania stawiane wynalazkowi, m.in. tego typu rozwiązanie techniczne musi być nowe w skali światowej. Jeżeli dokonała Pani zgłoszenia, to faktycznie teraz Urząd Patentowy robi badania. Należy się jednak uzbroić w cierpliwość, bo cała procedura trwa nie krócej niż 3 lata.

Pozdrawiam

Mam pytanie, czy zetknął się Pan może z taką firmą jak Wibit Sports GmbH. Mam problem. Kupiłam od firmy Waterplay- Michał Kubiś nadmuchiwany produkt do zabaw wodnych. Dostałam pismo od firmy Wibit o zaprzestanie naruszeń i wezwanie do uiszczenia kwoty pieiężnej. Co mam zrobić? Dodam, że wydałam na ten sprzęt ok 100.000,00 Zł. I teraz mam go zniszczyć?

Pani Anno nie spotkałem się z tą firmą wcześniej. Domyślam się jednak, że dostała Pani pismo wzywające do zaprzestania naruszania prawa w którym formułowane jest roszczenie zapłaty odszkodowania. Mogę przeanalizować całą sprawę, jednak wcześniej wproszę mi wysłać skan pisma na adres: mikolaj@lech.bydgoszcz.pl. Na tej podstawie wycenię Pani koszt telefonicznej porady prawnej. Gdyby miała Pani jakieś pytania może się Pani ze mną skontaktować pod nr +48 609 717 258.
Pozdrawiam

dstalem wezwanie o zaprzestanie produkcji ,zlozony wniosek o ochronie pewnego pana ochrone 25 .05.2015 uzyskany 25.06.2015 . robie dokladnie to samo ale firme mam zalozona dokladnie 25 05 2015. opracowalem to cos juz w 2014 ale jedyne dowody nato jakie mam to ogloszenia z 02 05 2015 na kilku portalach olx. allegro.belgijski 2dechands. i holenderski Marktplats . niechce podwarzac patentu chce poprostu moc dalej robic swoje. ponadto robia to tez inni producenci tez wiem ze wczesniej niz data ochrony np. moj kolega co pan o tym sadzi ??? dziekuje za cenne rady i pozdrawiam.

Panie Tomaszu napisał Pan bardzo ogólne pytanie. Myślę, że to kwalifikuje się na telefoniczną poradę prawną. Aby móc doradzić Panu w tej sprawie muszę poznać jej szczegóły (m.in. treść wezwania). Jeżeli jest Pan na taka poradę zdecydowany proszę się ze mną skontaktować pod nr tel. +48 609 717 258 lub na mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozdrawiam

Witam. Otrzymałem takiego maila. Sprzedaje bardzo podobny produkt. Osoba ta nie ma żadnych praw autorskich. 2 tyg wystąpiła z wnioskiem aby zastrzec wzór handlowy. Co mam robić?

Uprzejmie informuję, iż jako twórca dysponuję wyłącznym prawem do korzystania z utworu wzornictwa przemysłowego (zamieszonego w Internecie m.in. pod tym adresem (.?…….) i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Przedmiotem utworu wzornictwa przemysłowego jest długopis z nasadką osadzaną na korpusie długopisu od strony końcówki wkładu piszącego. Utwór stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać długopisu przejawiająca się w postaci półprzezroczystej nasadki o kształcie dopasowanym do przedniej części korpusu długopisu. Nasadka ma kształt walca obustronnie ściętego o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Nasadka ma średnicę nieco tylko większą od średnicy korpusu długopisu.

Wyżej opisana postać długopisu posiada cechy niepowtarzalne i indywidualne, zatem stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w przepisach tej ustawy. Utworem podlegającym ochronie prawno-autorskiej jest każde dzieło, jeśli – przynajmniej pod względem formy – wykazuje pewne elementy twórcze choćby minimalne (orzeczenie SN z dnia 31 marca 1953 r., II C 834/52).

Stosownie do postanowień art. 79. ust. 1 ustawy prawo autorskie, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usunięcia skutków naruszenia;

3) naprawienia wyrządzonej szkody;

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4) wydania uzyskanych korzyści.

Działanie polegające na tym, że użytkownik tego samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego jest działaniem o charakterze pasożytniczym, tj. zachowaniem sprzecznym z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08).

W związku z powyższym, wobec stwierdzeniem bezprawnego korzystania z ww. utworu wzornictwa przemysłowego przez Pana w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (m. in. na serwisie aukcyjnym allegro pod adresem:…………. gdzie znajdują się Pana dane), wzywam Pana do:

1) wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w odpowiedzi na tego maila,

2) zaniechania naruszania poprzez zaprzestanie korzystania z ww. utworu,

3) naprawienia wyrządzonej szkody w kwocie 17,98 zł (zwrot uzyskanych korzyści z dotychczasowej sprzedaży) na rachunek bankowy nr………

w terminie 3 dni od wysłania niniejszego maila.

Zawiadamiam jednocześnie, że w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania w zakreślonym terminie:

1) zostanie Pan obciążony opłatą za bezumowne korzystanie z utworu w wysokości 500,00 zł/dobę, naliczaną oddzielnie za każde miejsce bezprawnej publikacji i korzystania z utworu,

2) wystąpię na drogę sądową z roszczeniem o zaniechanie naruszania, naprawienie wyrządzonej szkody w pełnej wysokości oraz o wydanie uzyskanych korzyści. Nadmieniam, że zostanie Pan obciążony kosztami tego postępowania, wśród których znajdzie się między innymi wynagrodzenie za zastępstwo prawne powoda.

Mając nadzieję na rychłe i bezsporne załatwienie sprawy,

Witam,
mam pytanie odnośnie logo konkretnej formy. Prowadzę autodiagnostykę, ale nie mam oficjalnych licencji konkretnych firm. Czy w tej sytuacji mogę użyć loga np. Mercedesa czy Jaguara, aby pokazać jakich firm auta jestem w stanie naprawić? Jeśli nie, jak to można obejść? Czy np pokazując własne zdjęcie maski z logiem będzie rozwiązaniem?

Pozdrawiam

Napisz do mnie mikolaj@kancelarialech.pl Zadzwoń +48 575 999 410