Slider
4 Maj

Zorientowany użytkownik wzoru przemysłowego czyli kto?

Zorientowany użytkownik, to pewien model prawny związany ze wzorami. Jest on istotny dlatego, że to właśnie z perspektywy zorientowanego użytkownika bada się indywidualny charakter wzoru. Jeżeli więc chcesz wiedzieć czy twój produkt może zostać zarejestrowany jako wzór przemysłowy, to musisz znać odpowiedź na elementarne pytanie kim jest zorientowany użytkownik.

 

 

Kim jest zorientowany użytkownik?

Wzór przemysłowy aby mógł być zarejestrowany musi być nowy, oraz posiadać indywidualny charakter. I właśnie w ustawowej definicji indywidualnego charakteru pojawia się pojęcie zorientowanego użytkownika:

Art. 104

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli
ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku,
różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie
udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

 

Przy znakach towarowych funkcjonuje model “przeciętnego konsumenta”.

Jest nim osoba dostatecznie poinformowana, uważna i ostrożna.

W prawie patentowym istnieje model “znawcy”.

To osoba, która będąc fachowcem lub specjalistą ze swojej dziedziny, może ocenić poziom wynalazczy danego rozwiązania.

Przy wzorach, pojawia się model “zorientowanego użytkownika”.

Trybunał Sprawiedliwości UE, w jednym z wyroków określił ten model mianem koncepcji pośredniej pomiędzy przeciętnym konsumentem (nieposiadającym szczególnej wiedzy) a znawcą w danej dziedzinie (który posiada szczególne kompetencje techniczne).

Nie każdy użytkownik jest więc zorientowanym użytkownikiem!

Problem polega na tym, że wzorami przemysłowymi mogą być najróżniejsze towary. Osoby uznane za zorientowanych użytkowników dla danej grupy wzorów nie będą nimi dla innych. Takiej oceny należy każdorazowo dokonywać dla konkretnego przypadku.

 

Ani przeciętny konsument ani przeciętny fachowiec.

Zorientowany użytkownik, to osoba, która styka się z danym wzorem aby skorzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem. Zna więc podstawowe cechy tego produktu, ma z nim kontakt i dokonuje wyboru z uwzględnieniem jego wyglądu.

Fot. 2 - Zorientowany użytkownik wzoru przemysłowegoMoże nim być konsument bardzo uważny, który wie czego szuka i zwraca uwagę na wszystkie widoczne elementy produktu.

Zorientowanemu użytkownikowi należy przypisać zdecydowanie wyższy niż u przeciętnego konsumenta poziom postrzegania istniejących różnic.

Przy tego typu ocenach, należy uwzględnić przeciętne cechy przedstawiciela grupy zorientowanych użytkowników.

 

Ocena przez pryzmat konkretnych produktów

Ustalając, kto w danym przypadku może być uznany za zorientowanego użytkownika, należy sugerować się rodzajem produktów, których wzór dotyczy.

Przy ustalaniu rodzaju produktów, należy brać pod uwagę klasy produktów, które zostały wskazane już przy zgłoszeniu danego wzoru.

Ponadto jeżeli wzór wskazuje jakiego produktu dotyczy, można sugerować się jego wyglądem.

Kłopoty mogą się pojawić, jeżeli jakiś wzór może mieć różnych użytkowników. Wtedy należy skupić się na tym jaki odbiór będzie użytkownika, dla którego określona postać produktu ma znaczenie przy decyzji o dokonaniu zakupu.

Dobrze obrazuje to pierwszy przykład, który znajdziesz poniżej.

 
Fot. 1 - Zorientowany użytkownik wzoru przemysłowego

Przykłady zorientowanych użytkowników:

  • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.10.2007 r. (VI SA/Wa 1116/07).

Spór dotyczył listew przypodłogowych. Sąd uznał, że w tym przypadku zorientowany użytkownik, to nie osoba, która patrzy na listwy po ich zamontowaniu w pomieszczeniu. Jeżeli bowiem są one prawidłowo zamontowane, to nie zwraca się na nie uwagi. Za zorientowanego użytkownika uznano więc tego, kto poszukuje takich listew i dopiero zamierza je zamontować jako wykonawca lub inwestor.

  • Decyzja III IO OHIM z 17.4.2008 r., R 860/2007-3.

Spór dotyczył zabawkowych modeli samochodów. Tutaj model zorientowanego użytkownika ustalono w oparciu o wykaz produktów, w których wzór miał być wykorzystany. Jako, że spór dotyczył zabawek, za zorientowanego użytkownika uznano dzieci, które nie dokonywały szczegółowych porównań modeli samochodów Ferrari.

  • Dec. Wydziału Unieważnień OHIM z 15.10.2013 r., sygn. akt ICD 000008819.

Spór dotyczył tacki do pieniędzy. Uznano tutaj, że przeciętny klient sklepu raczej nie zwraca uwagi na kształt bilownicy. Uznano więc, że zorientowany użytkownik to w tym przypadku właściciel punktu sprzedaży/usług, który zaopatruje się w takie produkty, dla potrzeb działalności gospodarczej oraz jego pracownicy.

 

Jak widzisz ustalenie kto jest zorientowanym użytkownikiem może nastręczać wielu problemów. Najczęściej ta kwestia jest szczegółowo analizowana w sprawach spornych. Ocena podobieństwa zarejestrowanego wzoru np. ze zbliżonym produktem konkurencji, jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się to wydawać.

Mam nadzieję jednak, że nieco wyjaśniłem Ci to zagadnienie.

 

Fot. 1 – Shuji Moriwaki / Foter / (CC BY 2.0)
Fot. 2 Chris Smith/Out of Chicago / Foter / (CC BY-NC-SA 2.0)

Mikołaj Lech

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 575 999 710
mikolaj@lech.bydgoszcz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Patentowa LECH Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Patentowa LECH z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mikolaj@lech.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: